Vanda svenska församling 2021 Houtskär Juni

Här bor vi… i Houtskär!

Skapelse

Titta först genom skapelseberättelser från olika kulturer. Grekiska, nordiska, hinduistista och Bibelns skapelseberättelse. Därefter svara till en fråga: Dessa är berättelser som människorna har viljat berätta sina barn. Vad tror du att de har velat lära sina barn medan de har berättat dessa? Kanske dessa berättelse har också hjälp dessa människor själva att hantera stora frågor kring kaos, ordning, struktur, orsak, det onda, det goda, sjukdom, framgång, liv och död. Och det viktiga frågan VARFÖR. Skriv åtmistone 5 rader funderingar till ditt häfte.

(LINKKI)youtube.com/watch?v=DyDWJ4cbjAU(/LINKKI)

(LINKKI)www.youtube.com/watch?v=4wMdDxw7EK0(/LINKKI)

(LINKKI)youtu.be/pfy0jKaxBFs(/LINKKI)

(LINKKI)www.youtube.com/watch?v=jh6rNLtIO_I(/LINKKI)

Sedan får du måla själva en bild där du gör din egen skapelseberättelse. Vilka frågor behöver ett svar? Behövs det en orsak? Kaos/ordning, det goda/det onda eller?

Titta sedan dessa tre c. 10 minuters videon och svara på frågorna.

(17) Bibeln vs Darwin Del 1 – YouTube

(17) Bibeln vs Darwin Del 3 – YouTube

(17) Bibeln vs Darwin Del 2 – YouTube

Fader vår, du som är i himmelen helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

(LINKKI)https://selko.evl.fi/wp-content/uploads/2018/08/Bilder-Fader-v%C3%A5r.pdf(/LINKKI)